ประวัติบริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ จำกัด.

          บริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกกลิ้งยางและลูกกลิ้งอุตสาหกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นจากที่เป็นเพียงบริษัทฯ ขนาดเล็ก บริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและตรงต่อเวลา ส่งผลให้กิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญรุดหน้ามาตามลำดับ

          เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายที่ทำการและโรงงาน
โดยย้ายมาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/41 หมู่5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 5 ไร่ นอกจากผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัทฯ เช่น ลูกกลิ้งยางและลูกกลิ้งอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้เริ่มทำการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากต่างประเทศ อาทิ ลูกกลิ้ง
ฮาร์ดโครม ทองแดง เทปลอน รวมทั้ง อุปกรณ์การพิมพ์และหลังการพิมพ์ทุกชนิด

          บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐานและใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง
ซึ่งนำเข้าโดยตรงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโยบายสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
โดยให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด และมุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล