บริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ 1966 จำกัด
บริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ 1966 จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
  
 1.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ1 อัตรา
   คุณสมบัติ 
-ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 
  
 2.ช่างซ่อมบำรุง1 อัตรา
  คุณสมบัติ
-เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (หากตรงสายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 
 3.ช่างเจียร์อุตสาหากรรม1 อัตรา
   คุณสมบัติ
-เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. พนักงานทั่วไป1 อัตรา
   คุณสมบัติ
- เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 40 ปี
 
 5.เจ้าหน้าที่ QA1 อัตรา 
   คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. ขึ้นไป
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  6.ผู้ติดตามพนักงานขับรถส่งของ1 อัตรา
  คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
  
  
  
  
 ***ทุกตำแหน่ง หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***
 ---เงินเดือนเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท---
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 420 8572 , 034 872 286 - 9