ติดต่อบริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ จำกัด.

บริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ จำกัด

  
 ที่อยู่  99/41 หมู่ 5 ถนนสารินซิตี้
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 คุณบัญชา กลมศิลป์ โทร. 084 875 1948
 โทร +662 452 1408
+662 452 8373
+6634 872 286-9
 คุณนภัสกร นุรักษ์ โทร. 084 097 8866, 091 519 8444
 คุณประนอม  วงศ์ชาลี โทร. 081 918 5884
 แฟกซ์ +662 452 8370 คุณวีระเดช  พัวทอง โทร. 088 854 9944
 อีเมลล์ pj_roll@hotmail.com คุณชินรุทธ์ จอมทอง โทร. 097 104 8722
 LINE ID: pjroll

QR CODE:
 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและประสานงานลูกค้าสัมพันธ์
 คุณชุติกาญจน์ นุรักษ์
 คุณวงศกร แซ่ตัน โทร. 081 420 8572
 คุณอภิญญา  แดงสวัสดิ์
 
 ผู้จัดการ
 คุณสุพิศพิดา พัทธ์นุรักษ์ โทร. 081 420 8572
 
 แผนที่ https://goo.gl/maps/MafcQA9yD6n