ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พรเจริญ อินดัสทรี้ จำกัด.

Industries Roll
เป็นชิ้นส่วน ส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ ลูกกลิ้ง ที่ใช้กับเครื่องจักรทางการพิมพ์ หน้าที่ของลูกกลิ้ง สำหรับ คลึงถ่ายทอดหมึกพิมพ์จาก ถาดรองรับหมึกส่งจ่ายไปยังแม่พิมพ์ เพื่อทำการพิมพ์ภาพลงสู่วัสดุที่จะพิมพ์ หน้าที่อื่นๆ เช่น เป็นลูกกลิ้งรีดพับกระดาษ, ลูกกลิ้งรีดน้ำยาเคลือบเงากระดาษ, และลูกกลิ้งสำหรับดึงความตึงของกระดาษพิมพ์ ม้วน เป็นต้น

   ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม


Ink roller / Ink ductor roller / Ink form roller / Ink distributing roller / Ink vibrator roller / Ink nylon plastics roller / Ink copper roller / UV Ink roller /
Duo Ink roller / Water feeder roller / Dampening roller / Form dampening roller / Water distributing roller / Water vibrator roller /
Polyurethane roller / Hard-crome roller / Ink ductor roller / Copper Plate roller / Suction wheel roller / Sealing roller / Coating roller / Tersion roller /
Stainless steel roller / Aluminium roller / Laminat roller / Polyurethane roller / Silicon roller / Silicon wheel / Polyurethane wheel /
Polyurethane O-ring / Silicon O-ring / Polyurethane gripper pad / Polyurethane gripper tip